MER-deskundige Biodiversiteit/Water (ref. 152)

IMDC is een internationaal ingenieursbureau dat advies verleent inzake de ontwikkeling en het beheer van watergerelateerde projecten in offshore, zee-, kust- en rivieromgevingen. IMDC levert diensten aan heel wat sectoren: hernieuwbare energie (offshore windenergie, golf- en getijdenenergie), energieproductie (kernenergie, gas), transmissie-infrastructuur, waterrisicobeheer, scheepvaart, integraal waterbeheer, havens en waterwegen. Dit zowel voor de publieke als de private sector.  

IMDC heeft een inclusieve cultuur qua diversiteit en streeft er vooral naar een leuke werkplek te creëren.

Jobbeschrijving

Het team 'Water Resources Management' van IMDC, dat zich richt op de relatie ecologie/milieu en water, is op zoek naar een enthousiaste collega met een Vlaamse erkenning als MER-deskundige Biodiversiteit en/of Water. Bij voorkeur heb je ook ervaring met het coördineren van MERs. 

Je begeleidt en werkt mee aan diverse watergerelateerde milieustudies: milieueffectenstudies (als erkend MER-deskundige), expertenstudies en beleidsstudies binnen jouw vakdomein. Dit brengt veel afwisseling en variatie in je dagtaken en maakt dat je ook op langere termijn een uitdagende job blijft hebben. Jouw werkomgeving situeert zich in een nationale context en wisselt bureauwerk af met vergaderingen buiten kantoor en terreinbezoeken. Je komt terecht in een multidisciplinair team van experten (ecologen, hydrologen, geologen, bodemkundigen,…). Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in je vakdomein, en deelt kennis met andere teamleden. 

Jouw profiel

 • Je hebt een academische master in de bio-ingenieurswetenschappen, biologie, geologie of gelijkwaardig. 
 • Je bezit een erkenning als MER-deskundige Biodiversiteit of Water of hebt een aantoonbare uitgebreide ervaring in het werkdomein van deze disciplines in het kader van milieueffectrapportage waardoor je binnen een termijn van 6 maanden na je aanwerving een erkenning als MER-deskundige kan behalen. 
 • Je hebt ervaring met of interesse in het coördineren van MER’s. Bezit je reeds een MER-erkenning als MER-coördinator, dan beschouwen we dit als een pluspunt.
 • Je hebt een grondige kennis van de Vlaamse (en relevante Europese) milieuwetgeving. 
 • Je hebt minimum 5 jaar relevante werkervaring, waarvan minstens 3 jaar praktische ervaring met het meewerken aan (de coördinatie van) milieueffectrapporten. 
 • Je hebt Nederlands als moedertaal en een goede kennis van Engels. 
 • Je bent klantgericht en in staat de belangen van de opdrachtgever en de verschillende stakeholders te begrijpen. 
 • Je bent proactief, bereid om samen te werken en om bij te leren. 
 • Je kan heldere en goed gestructureerde rapporten opmaken. Je hebt een kritische ingesteldheid en wil kwaliteit afleveren. 
 • Je bent communicatief (zowel mondeling al schriftelijk). 
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
 • Je beschikt over een goed organisatietalent en houdt vast aan een goede planning. 

Typische activiteiten

 • Je werkt als MER-deskundige mee aan diverse complexe watergerelateerde MER’s en andere watergerelateerde milieustudies binnen jouw vakdomein. 
 • Je werkt (al dan niet als erkend MER-coördinator) mee aan het coördineren van MER’s en stemt de teksten van experten in verschillende MER-disciplines op elkaar af en zorgt voor een samenhangend eindrapport. 
 • Je neemt als projectleider eindverantwoordelijkheid op in projecten. Je volgt de planning, administratie en financiële aspecten van jouw projecten en stuurt bij waar nodig. 
 • Je biedt ondersteuning bij de opmaak van offertes voor hoofdzakelijk nationale klanten. Op die manier krijg je de mogelijkheid om ook mee de inhoudelijke koers van je eigen werk en van het team te bepalen. 
 • Je voert in belangrijke mate bureauwerk uit (thuis of op kantoor), met daarnaast de nodige tijdsbesteding voor vergaderingen buiten kantoor en terreinbezoeken. 

Ons aanbod

 • Een jonge en dynamische werkomgeving die waarde hecht aan professionele ontwikkeling en initiatief. 
 • Een waaier aan interessante, uitdagende en belangrijke projecten in een bedrijf dat innovatie en duurzaamheid als kernwaarden heeft. 
 • Een aantrekkelijk salarispakket (inclusief verzekering en bonusplan).
 • Een flexibel werkschema (inclusief thuiswerk) en een goede work-life balance, plus een kantoor naast het station van Antwerpen. 
 • Werkregime: voltijds of deeltijds – mogelijkheden te bespreken. 

Are you our next Expert in Water?
Kom jij ons team graag versterken? Herken je jezelf in dit profiel of ben je geïnteresseerd in IMDC als bedrijf? Aarzel dan niet en stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@imdc.be
Je sollicitatie zal met de grootste discretie worden behandeld.