Grondwater Modelleringsspecialist (Ref. 109) - in Dutch

IMDC is ruim 35 jaar een toonaangevend studiebureau in Vlaanderen dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van nationale en internationale watergerelateerde ontwerp, onderzoeks- en adviesprojecten. Op dit ogenblik werken wij met bijna 120 hooggeschoolde medewerkers van diverse nationaliteiten aan projecten van wetenschappelijk onderzoek tot en met het waterbouwkundig ontwerp. IMDC ontwikkelde dan ook een ruime ervaring op het gebied van mariene en estuariene systemen, baggertechnieken, kustwaterbouw, haven en offshore structuren, beheer van rivierbekkens, waterwegen en binnenscheepvaart, hydraulisch ontwerp van sluizen en oververdedigingen, milieustudies, in situ metingen en staalnames.

Jobinhoud

IMDC is op zoek naar een hydrogeoloog / bio-ingenieur of civiel ingenieur met een specialisatie of interesse in grondwaterstroming. Je houdt je bezig met studies en projecten met betrekking tot duurzaam gebruik van natuurlijke watervoorraden, zoals effectbeoordeling en mitigatie van klimaatverandering (droogte), natuurontwikkeling, zowel in nationale als internationale context. Je kunt je relevante technische kennis toepassen in een team van professionals. Door je technische begrip van een probleem te koppelen aan praktische kennis kun je onze klanten de beste technische en economische oplossingen aanbieden.

Gewenst profiel

 • Je bent een master in de geologie met een major in hydrogeologie / bio-ingenieur of civiel ingenieur met een specialisatie of interesse in grondwaterstroming, je bent misschien pas afgestudeerd of hebt een substantiële werkervaring. Je hebt minimaal een universitaire kennis van geohydrologie, hydrologie of een gelijkwaardig ervaringsniveau.
 • Je hebt kennis van pomp- en / of saneringstechnieken, geotechnische en geofysische meettechnieken. 
 • Je hebt ervaring met één of meer softwarepakketten voor het modelleren van grondwaterstroming (MODFLOW, Seawat, FEFLOW, ...). Maar je bent flexibel genoeg en geïnteresseerd om ook modellering van riviersystemen op te nemen met neerslagafvoer en oppervlaktewaterstromingsmodellen, zowel voor het modelleren van stroming als waterkwaliteit.
 • Je kijkt uit naar het ontwikkelen van je expertise op het gebied van beoordeling van grondwatervoorraden, ecohydrologie, geotechniek en waterbeheer door middel van analyse van piëzometrische gegeven, data-driven modellering en modellering van de grondwaterstroming in verzadigde en onverzadigde omstandigheden.
 • Je hebt een analytische mentaliteit, bent enthousiast over het analyseren van gegevens, met behulp van je programmeervaardigheden (Python, Matlab, R ...) en met behulp van modelleertools.
 • Je bent proactief en niet bang om initiatief te nemen om te rapporteren en om feedback te vragen. Je bent een echte probleemoplosser en altijd op zoek naar manieren om modellen en onze manier van werken te verbeteren. 
 • Je hebt uitstekende communicatieve en rapportagevaardigheden in het Nederlands en spreekt vloeiend Engels of Frans (zowel schriftelijk als mondeling). 
 • Je toont verantwoordelijkheid om te voldoen aan planning, budget en technische vereisten. 
 • En last but not least: je wilt je vaardigheden gebruiken om bij te dragen aan een duurzamer gebruik van onze natuurlijke watervoorraden. 

Ons aanbod

 • Een jonge en dynamische werkomgeving die professionele ontwikkeling en initiatief waardeert, waar je dagelijks wordt ondersteund door collega's van over de hele wereld.
 • Een scala aan interessante, uitdagende en belangrijke (inter)nationale projecten (met af en toe korte opdrachten in het buitenland) in een bedrijf dat innovatie en duurzaamheid als kernwaarden heeft. 
 • Een aantrekkelijk salarispakket (inclusief verzekering en bonusplan).
 • Een flexibel werkschema en een goede balans tussen werk en privé, plus een kantoor naast het treinstation van Antwerpen en Gent. 

Herkent u zichzelf in dit profiel of spreekt IMDC als bedrijf u aan? Aarzel niet en stuur uw CV en motivatiebrief naar jobs@imdc.be. Uw kandidatuur wordt met de meeste discretie behandeld.