Projectingenieur hydraulisch ontwerp (m/v/x) (Ref. 098) – in Dutch

IMDC is ruim 35 jaar een toonaangevend studiebureau in Vlaanderen dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van nationale en internationale watergerelateerde ontwerp, onderzoeks- en adviesprojecten. Op dit ogenblik werken wij met bijna 120 hooggeschoolde medewerkers van diverse nationaliteiten aan projecten van wetenschappelijk onderzoek tot en met het waterbouwkundig ontwerp. IMDC ontwikkelde dan ook een ruime ervaring op het gebied van mariene en estuariene systemen, baggertechnieken, kustwaterbouw, haven en offshore structuren, beheer van rivierbekkens, waterwegen en binnenscheepvaart, hydraulisch ontwerp van sluizen en oververdedigingen, milieustudies, in situ metingen en staalnames.

Jobinhoud

In deze boeiende functie krijg je als projectingenieur de verantwoordelijkheid over uiteenlopende projecten in de waterbouw: kaaimuren, steigers, sluizen, vistrappen, stuwen, oeververdedigingen, bruggen, etc. Je begeleidt de projecten van de ontwikkeling tot en met de realisatie. Je bent dus onder meer verantwoordelijk voor:


 • de planning, coördinatie, nazicht en bijsturing van voorbereidende onderzoeken en studies, uitgevoerd door interne en externe studiebureaus: technische ontwerpen; millieueffectenrapportage; ruimtelijke uitvoeringsplannen; grondmechanische en milieuhygiënische onderzoeken; archeologisch onderzoek; stabiliteitsstudies.
 • overleg met de bij het project betrokken partijen; 
 • opmaak of eindredactie van aanbestedingsdocumenten en raming, zowel voor dienstenopdrachten als voor werken; 
 • opmaak van dossiers voor de aanvraag van vergunningen; 
 • plannen en opvolgen van de aanbestedingsprocedure en vergunningsaanvragen;
 • opmaak en opvolging van onteigeningsdossiers; 
 • de technische en administratieve opvolging van de uitvoering van de werken in nauwe samenwerking met de toezichters (werfvergaderingen, aansturen van de aannemer, …). 

Daarnaast ben je het centraal aanspreekpunt voor alle betrokken partijen zoals aannemers, gemeentebesturen en belangenverenigingen.

Gewenst profiel

 • U hebt een opleiding burgerlijk of industrieel ingenieur (bouwkunde).
 • U hebt ervaring in rivierhydraulica en hydraulisch ontwerp. 
 • U hebt interesse in de ecologische, juridische en sociaaleconomische randvoorwaarden die spelen bij het ontwerp. U overlegt met andere disciplines om te komen tot een integraal gedragen concept. 
 • Ervaring met standaardbestekken en overheidsopdrachten vormen een pluspunt.
 • U rapporteert op overzichtelijke wijze, zowel mondeling als schriftelijk. 
 • U werkt onder supervisie maar kunt zelfstandig werken wanneer nodig.
 • U hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, en het Engels en het Frans in een werkomgeving is een pluspunt. U beschikt over een rijbewijs B. 

Ons aanbod

 • Een boeiende en gevarieerde job in een toonaangevend ingenieursbureau van Vlaanderen.
 • Een jonge en dynamische werkomgeving waar professionele groei en ontwikkeling gestimuleerd worden.
 • De mogelijkheid tot permanente bijscholing.
 • Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.

Herkent u zichzelf in dit profiel of spreekt IMDC als bedrijf u aan? Aarzel niet en stuur uw CV en motivatiebrief naar IMDC, Van Immersseelstraat 66, 2018 Berchem (Antwerpen) t.a.v. Gwen Peeters of mail naar jobs@imdc.be. Uw kandidatuur wordt met de meeste discretie behandeld.